Članovi misije

Vidošević, Tomislav veleposlanik

Carmen Floršic, opunomoćeni ministar
Jelena Perić, savjetnik