Članovi misije

Carmen Floršic, opunomoćeni ministar i privremena otpravnica poslova
Korana Došen, treći tajnik