Članovi misije

Anica Djamić, veleposlanica

Carmen Floršic, opunomoćeni ministar
Korana Došen, treći tajnik