Kijev, 16. srpnja 2020.

Uvjeti ulaska u Republiku Hrvatsku

Izvor: https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211, www.hzjz.hr

primjenjuju se do 31. srpnja 2020. godine

Hrvatski državljani i članovi obitelji hrvatskih državljana, neovisno o svom državljanstvu, slobodno mogu ući u Republiku Hrvatsku, bez potrebe dokazivanja razloga ulaska, ali uz predočenje dokumenta koji dokazuje srodstvo s hrvatskim državljaninom (npr. rodni list).

 
Državljani država članica Europske unije odnosno država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru kao i članovi njihovih obitelji (bez obzira na prebivalište) te državljani trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ (od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem) te osobe koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili osobe koje imaju nacionalne dugoročne vize ne moraju prilikom ulaska u RH posebno dokazivati razlog svog ulaska (poslovni, gospodarski, turistički itd.), već mogu ulaziti pod jednakim uvjetima kao i prije pojave bolesti COVID-19, ali i nadalje uz epidemiološku kontrolu te uz obvezu pridržavanja općih i posebnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Navedeno se odnosi i na državljane Kneževine Andore, Republike San Marino, Kneževine Monako i Svete Stolice.

 
DRŽAVLJANI TREĆIH DRŽAVA


1.         Ako stranci nemaju državljanstvo države članice EU, EGP ili prethodno navedenih zemalja, niti reguliran boravak u tim državama niti su članovi njihovih obitelji, a putuju iz države koja nije članica, zbog neodgodivih osobnih razloga, prilikom dolaska na granični prijelaz moraju dokazati svoj razlog za ulazak u Republiku Hrvatsku, koji može biti:

  • neodgodivi osobni razlog - potrebno je predočiti valjanu dokumentaciju, primjerice u slučaju:

- odlaska na sprovod  (npr. smrtni list, osmrtnicu)
- odlaska na liječenje ili pratnja osobe koja odlazi na liječenje (npr. liječnički poziv, potvrda o zakazanom liječničkom/stomatološkom pregledu, preporuku liječnika)

  • ako ste vlasnik ili zakupac (vrijedi i za nositelje leasinga) nekretnine, pokretnine ili morskog plovila (brod, jahta itd.) - u Republici Hrvatskoj graničnoj kontroli pri prelasku graničnog prijelaza u Republiku Hrvatsku potrebno je predočiti dokumentaciju kojom se dokazuje posjedovanje nekretnine/pokretnine u Republici Hrvatskoj (npr. vlasnički list/ugovor); članovima obitelji vlasnika će biti omogućen ulazak uz predočenje valjanog dokumenta iz kojeg je vidljivo srodstvo s vlasnikom.

Za ove osobe je određena je mjera karantene/samoizolacije uz zdravstveni nadzor u trajanju od 14 dana, uz mogućnost skraćenja trajanja mjere na 7 dana, ako osoba o svom trošku napravi bris nosa i ždrijela sedam dana po ulasku u Hrvatsku i dobije negativan rezultat PCR testa na SARS-CoV-2.

2.         Ako stranci koji nemaju državljanstvo države članice EU, EGP ili prethodno navedenih zemalja, niti reguliran boravak u tim državama, žele ući u Republiku Hrvatsku zbog:

  • poslovnih razloga ili gospodarskog interesa Republike Hrvatske -  potrebno je predočiti dokumentaciju koja dokazuje poslovni razlog posjeta Republici Hrvatskoj ili gospodarski interes Republike Hrvatske, kao što je poziv na sastanak gospodarskog subjekta iz Republike Hrvatske, dokaz o članstvu u upravi, o vlasništvu ili suvlasničkom udjelu u tvrtki registriranoj u Republici Hrvatskoj, dokumentacija o dogovorenoj poslovnoj obvezi s fizičkom ili pravnom osobom i dr.
  • turističkih razloga -  potrebno je predočiti potvrdu plaćenog smještaja u nekom od smještajnih objekata u Republici Hrvatskoj (ugovor o zakupu ili paušalnom plaćanju kampa, ugovor o stalnom vezu u luci nautičkog turizma, dr.) i
  • obrazovanja - potrebno je predočiti dokaz o školovanju/studiranju (npr. indeks, potvrda obrazovne ustanove i dr.).

 
Ove osobe ne podliježu mjeri karantene/samoizolacije, ako na graničnom prijelazu predoče negativni nalaz PCR pretrage brisa nosa i ždrijela na SARS-Cov-2, koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz).
Osobe koje ne predoče negativni nalaz PCR pretrage podliježu mjeri obavezne  14-dnevne karantene/samoizolacije. Ukoliko državljani trećih zemalja prilikom ulaska u Hrvatsku imaju test  kojem je protekao rok od 48 sati, ili u drugim u iznimnim situacijama, istima će se dozvoliti ulazak u Hrvatsku, uz određivanje mjere samoizolacije i ponovnog testiranja u Hrvatskoj o vlastitom trošku. Navedeno pravilo je moguće primijeniti na putnike i članove posade  na jahtama.

Osobe koje predoče negativan PCR test, a nalaze se na listi samoizolacije , bilo da su na listi bile 7 dana kao u tč. 2g.a. Uputa za zdravstveni nadzor (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke-i-upute-za-prelazak-granice-RH-1407-2.pdf ) , ili po isteku testa učinjenog u inozemstvu test ponovile u Hrvatskoj, brišu se iz liste samoizolacije.


Osobe koje ulaze u Republiku Hrvatsku bez obveze  karantene/samoizolacije dužne su se tijekom prvih 14 dana boravka pridržavati uputa i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
 
Radi skraćenja procedure na graničnom prijelazu, savjetujemo prethodno ispunjavanje najave na https://entercroatia.mup.hr/

TRANZIT
Putnici u tranzitu mogu putovati kroz Republiku Hrvatsku pod uvjetom da je ulazak ili tranzit u susjednoj zemlji omogućen. Prilikom tranzita potrebno je bez nepotrebnog zadržavanja koristiti najkraće prometne pravce, uključujući i autocestu tamo gdje je to moguće. Izlazak iz Republike Hrvatske mora biti u što kraćem roku, a najdulje 12 sati od trenutka ulaska, što će granična policija provjeravati.