Zagreb, 30. listopada 2020.

Uvjeti ulaska u Republiku Hrvatsku (primjenjuju se do 19. studenog 2020. godine)

Hrvatski državljani i članovi obitelji hrvatskih državljana, neovisno o svom državljanstvu, slobodno mogu ući u Republiku Hrvatsku, bez potrebe dokazivanja razloga ulaska, ali uz predočenje dokumenta koji dokazuje srodstvo s hrvatskim državljaninom (npr. rodni list).

 
Državljani država članica Europske unije odnosno država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru kao i članovi njihovih obitelji (bez obzira na prebivalište) te državljani trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ (od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem) te osobe koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili osobe koje imaju nacionalne dugoročne vize ne moraju prilikom ulaska u RH posebno dokazivati razlog svog ulaska (poslovni, gospodarski, turistički itd.), već mogu ulaziti pod jednakim uvjetima kao i prije pojave bolesti COVID-19, ali i nadalje uz epidemiološku kontrolu te uz obvezu pridržavanja općih i posebnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Navedeno se odnosi i na državljane Kneževine Andore, Republike San Marino, Kneževine Monako i Svete Stolice.

 
DRŽAVLJANI TREĆIH DRŽAVA


1.         Ako stranci nemaju državljanstvo države članice EU, EGP ili prethodno navedenih zemalja, niti reguliran boravak u tim državama niti su članovi njihovih obitelji, a putuju iz države koja nije članica, zbog neodgodivih osobnih razloga, prilikom dolaska na granični prijelaz moraju dokazati svoj razlog za ulazak u Republiku Hrvatsku, koji može biti:

 

  • neodgodivi osobni razlog - potrebno je predočiti valjanu dokumentaciju, primjerice u slučaju:

- odlaska na sprovod  (npr. smrtni list, osmrtnicu)
- odlaska na liječenje ili pratnja osobe koja odlazi na liječenje (npr. liječnički poziv, potvrda o zakazanom liječničkom/stomatološkom pregledu, preporuku liječnika)

  • ako ste vlasnik ili zakupac (vrijedi i za nositelje leasinga) nekretnine, pokretnine ili morskog plovila (brod, jahta itd.) - u Republici Hrvatskoj graničnoj kontroli pri prelasku graničnog prijelaza u Republiku Hrvatsku potrebno je predočiti dokumentaciju kojom se dokazuje posjedovanje nekretnine/pokretnine u Republici Hrvatskoj (npr. vlasnički list/ugovor); članovima obitelji vlasnika će biti omogućen ulazak uz predočenje valjanog dokumenta iz kojeg je vidljivo srodstvo s vlasnikom.

Za ove osobe je određena je mjera karantene/samoizolacije uz zdravstveni nadzor u trajanju od 14 dana, uz mogućnost skraćenja trajanja mjere na 7 dana, ako osoba o svom trošku napravi bris nosa i ždrijela sedam dana po ulasku u Hrvatsku i dobije negativan rezultat PCR testa na SARS-CoV-2.

2.         Ako stranci koji nemaju državljanstvo države članice EU, EGP ili prethodno navedenih zemalja, niti reguliran boravak u tim državama, žele ući u Republiku Hrvatsku zbog:

  • poslovnih razloga ili gospodarskog interesa Republike Hrvatske -  potrebno je predočiti dokumentaciju koja dokazuje poslovni razlog posjeta Republici Hrvatskoj ili gospodarski interes Republike Hrvatske, kao što je poziv na sastanak gospodarskog subjekta iz Republike Hrvatske, dokaz o članstvu u upravi, o vlasništvu ili suvlasničkom udjelu u tvrtki registriranoj u Republici Hrvatskoj, dokumentacija o dogovorenoj poslovnoj obvezi s fizičkom ili pravnom osobom i dr.
  • turističkih razloga -  potrebno je predočiti potvrdu plaćenog smještaja u nekom od smještajnih objekata u Republici Hrvatskoj (ugovor o zakupu ili paušalnom plaćanju kampa, ugovor o stalnom vezu u luci nautičkog turizma, dr.) i
  • obrazovanja - potrebno je predočiti dokaz o školovanju/studiranju (npr. indeks, potvrda obrazovne ustanove i dr.).

 
Ove osobe ne podliježu mjeri karantene/samoizolacije, ako na graničnom prijelazu predoče negativni nalaz PCR pretrage brisa nosa i ždrijela na SARS-Cov-2, koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz).
Osobe koje ne predoče negativni nalaz PCR pretrage podliježu mjeri obavezne  14-dnevne karantene/samoizolacije. Ukoliko državljani trećih zemalja prilikom ulaska u Hrvatsku imaju test  kojem je protekao rok od 48 sati, ili u drugim u iznimnim situacijama, istima će se dozvoliti ulazak u Hrvatsku, uz određivanje mjere samoizolacije i ponovnog testiranja u Hrvatskoj o vlastitom trošku. Navedeno pravilo je moguće primijeniti na putnike i članove posade  na jahtama.

Osobe koje predoče negativan PCR test, a nalaze se na listi samoizolacije , bilo da su na listi bile 7 dana kao u tč. 2g.a. Uputa za zdravstveni nadzor (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke-i-upute-za-prelazak-granice-RH-1407-2.pdf ) , ili po isteku testa učinjenog u inozemstvu test ponovile u Hrvatskoj, brišu se iz liste samoizolacije.


Osobe koje ulaze u Republiku Hrvatsku bez obveze  karantene/samoizolacije dužne su se tijekom prvih 14 dana boravka pridržavati uputa i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
 
Radi skraćenja procedure na graničnom prijelazu, savjetujemo prethodno ispunjavanje najave na https://entercroatia.mup.hr/

 

TRANZIT
Putnici u tranzitu mogu putovati kroz Republiku Hrvatsku pod uvjetom da je ulazak ili tranzit u susjednoj zemlji omogućen. Prilikom tranzita potrebno je bez nepotrebnog zadržavanja koristiti najkraće prometne pravce, uključujući i autocestu tamo gdje je to moguće. Izlazak iz Republike Hrvatske mora biti u što kraćem roku, a najdulje 12 sati od trenutka ulaska, što će granična policija provjeravati.

 

Osobe koje ulaze u Hrvatsku bez obveze samoizolacije dužne su se u prva dva tjedna boravka u Hrvatskoj pridržavati sljedećih mjera:


Tijekom prvih 14 dana od ulaska u Republiku Hrvatsku izlasci iz smještaja ograničavaju se samo na nužne: obavljanje posla ako se radi o poslovnom razlogu ulaska u Republiku Hrvatsku, obavljanje nužnih aktivnosti uz kontinuirano pojačano provođenje higijenskih mjera. 
Tijekom nužnih izlazaka iz smještaja preporučuje se koristiti masku ili prekrivalo za nos i usta, održavati fizički razmak od drugih osoba (minimalno 1,5 metar) te provoditi higijenu ruku. 
Ruke što češće prati vodom i sapunom i/ili koristiti dezinfekcijsko sredstvo za ruke koje treba dobro utrljati u dlanove. Izbjegavati dodirivanje lica, usta, nosa i očiju. 

Izbjegavati korištenje javnog prijevoza. U prijevoznom sredstvu poželjno je da je osoba sama ili isključivo s osobama koje dijele zajednički smještaj. 

Treba dosljedno izbjegavati grupiranja i okupljanja. 

Tijekom poslovnih sastanaka treba susretati što manji broj osoba, osigurati fizički razmak od 1,5 metra uz dostupnost dezinfekcijskih sredstava te izbjegavati nepotrebne sastanke. 
Usluge plaćanja obavljaju se bezgotovinskim kartičnim plaćanjem ili online uslugama. 
Svako jutro potrebno je izmjeriti tjelesnu temperaturu, ako je viša od 37,2 oC, potrebno je mjerenje ponoviti nakon 10 minuta, te ako je temperatura ponovno viša od 37,2 oC, potrebno je ostati kod kuće/u smještaju i javiti se liječniku u turističkoj ili COVID-19 ambulanti, odnosno teritorijalno nadležnom epidemiologu. 

U slučaju pojave simptoma akutne respiratorne infekcije (kašalj, grlobolja, povišena tjelesna temperatura, kratak dah/otežano disanje ili gubitak osjeta njuha) potrebno je ostati kod kuće/u smještaju i javiti se liječniku u turističkoj ili COVID-19 ambulanti, odnosno teritorijalno nadležnom epidemiologu.

U slučaju nagle pojave teških, po život ugrožavajućih simptoma osoba se javlja nadležnoj hitnoj medicinskoj službi na broj 194.

 

https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211, www.hzjz.hr