Kijev, 22. siječnja 2018.

Važna obavijest! Akreditacija

Zainteresirane ukrajinske turističke agencije, koje dovode svoje turiste u Republiku Hrvatsku i pri tome žele posredovati u zaprimanju zahtjeva i ishođenju viza isključivo u svrhu turističkog posjeta, zahtjeve za akreditaciju  pri Veleposlanstvu  Republike Hrvatske u Kijevu mogu predati uz prethodni dogovor sa službenikom Veleposlanstva zaduženim za konzularne poslove tijekom cijele godine. Po novom Pravilniku, koji je stupio na snagu 20.01.2018. akreditacija vrijedi 3 godine od izdavanja.

Za akreditaciju treba dostaviti dolje navedenu dokumentaciju u dva jednaka primjerka:

1. zamolbu za akreditaciju;
2. dozvolu za poslovanje na području turističke djelatnosti (odgovarajuća ovjerena preslika, prevedena na hrvatski ili engleski jezik);
3. ugovor s odgovarajućom pravnom osobom u Republici Hrvatskoj s elementima koji se odnose na kapacitete smještaja (privatnog ili hotelskog);
4. ugovor sa zrakoplovnom tvrtkom ili drugim prijevoznikom kojim se prevoze turisti;
5. ugovor s društvom za osiguranje o sklopljenom skupnom ili pojedinačnom putnom osiguranju za turiste;
6. okvirnu procjenu broja turista (također molimo navesti i broj turista koji su uz Vaše posredovanje posjetili Hrvatsku u 2017. godini);
7. punomoć za ovlaštenog predstavnika turističke agencije koji će podnositi zahtjeve za izdavanje vize i preuzimati ih, presliku njegove putovnice i osobne iskaznice, te fotografiju u boji, veličine 35x45mm;
8. izvod iz sudskog registra (ne stariji od šest (6) mjeseci), ili ovjerenu presliku rješenja Trgovačkog suda hrvatske pravne osobe s kojom je agencija sklopila ugovor.