РОБОТА У РЕСПУБЛІЦІ ХОРВАТІЇ

Іноземець може працювати у Республіці Хорватії на основі дозволу на перебування і роботу. За додатковою інформацією звертайтесь: http://stari.mup.hr/120027.aspx

Закон про іноземців встановлює вимоги для в'їзду, перебування і роботи іноземців в Республіці Хорватії.

Робота іноземців

Іноземці можуть працювати в Республіці Хорватії на підставі дозволу на перебування і роботу або свідоцтво про реєстрацію роботи, якщо інше не передбачено відповідним законодавством.
Дозвіл на перебування і роботу являє собою єдиний дозвіл, яке дозволяє іноземцям тимчасово залишитися і працювати в Республіці Хорватії. Дозвіл на перебування і роботу видається на підставі щорічної квоти і або поза річною квотою.
Рішення про річні квоти дозволів приймається Урядом Республіки Хорватії і публікується у хорватському офіційному бюлетені.

Іноземці без дозволу на перебування і роботу або свідоцтво про реєстрацію роботи можуть працювати в Республіці Хорватії, тільки якщо вони мають:
1. дозвіл на постійне перебування,
2. притулок, додатковий або тимчасовий захист,
3. оформлене тимчасове перебування з метою возз'єднання сім'ї з іноземцем, що має дозвіл на постійне перебування, або іноземцем, що отримав притулок,  додатковий або тимчасовий захист,
4. дозвіл на тимчасове перебування з гуманітарних причин,
5. автономне перебування,
6. статус очного учня або студента, коли вони надають послуги за посередництва уповноважених агентів, не засновуючи робочих відносин,
7. дозвіл на тимчасове перебування з метою наукових досліджень, яке було надано відповідно до угоди про гостьове перебування науковця.

Перебування і дозвіл на роботу на основі щорічної квоти
Наступні документи повинні бути додані до заяви про видачу перебування і дозволу на роботу (форма 9а) на основі щорічної квоти:
• кольорова фотографія, 35х45 мм,
• копія дійсного паспортного документа,
• доказ про медичне страхування,
• підтвердження наявності достатніх коштів на утримання,
• трудовий договір, контракт, договір про працю або письмове підтвердження того, що трудовий договір був укладений, або будь-які інший відповідний документ
• підтвердження рівня освіти і кваліфікації,
• документ, що підтверджує реєстрацію підприємства, філії, представництва, бізнесу, індивідуального підприємця,  асоціації або установи у Республіці Хорватії (витяги з відповідних регістрів не повинні бути видані раніше, ніж за шість місяців до подачі заявки), а також
• консульський збір відповідно до тарифу № 78.c про адміністративні збори, якщо заявка подається у дипломатичне представництво / до консульської установи Республіки Хорватії, або
• гербову марку вартістю 20 кун, якщо заяву подано у Республіці Хорватії.

Перебування і дозвіл на роботу поза річною квотою

Дозвіл на перебування і роботу поза річною квотою може бути виданий наступним  категорії іноземців:
1. трудові мігранти на денній основі за умови взаємності,
2. ключові кадри, працівники та члени їх сімей, чий статус регулюється Угодою про стабілізацію та асоціацію між Європейським Союзом та його державами-членами та Республікою Хорватією (стосується громадян ЄС),
3. іноземці, які обіймають ключові посади у компаніях, філіях та представництвах,
4. іноземці, переведені в рамках внутрішнього трансферу персоналу у межах  компаній, та інші необхідні кадри, як це визначено у відповідності до Протоколу про приєднання Республіки Хорватії до Марракешської угоди про створення Світової організації торгівлі,
5. іноземці, які є самозайнятими в компанії, якою вони володіють,  або в компанії, в якій вони мають частку понад 51%, або в їх власному бізнесі як  індивідуальні підприємці,
6. працівники, які надають послуги від імені або замість іноземного роботодавця, який  не має права на реєстрацію установи в державі-члені Європейського Економічного Простору (іноземний роботодавець зареєстрований в країні, яка не є державою-членом ЄЕП, наприклад, в Боснії і Герцеговині, Росії і т.д.),
7. вчителі і викладачі, які забезпечують процес навчання у навчальних закладах мовою національних меншин,
8. професійні спортсмени або спортивні працівники, які працюють в Республіці Хорватії,

9. художники, що працюють в установах культури в Республіці Хорватії,
10. іноземці, які мають трудові відносини з іноземними об'єднаннями, зареєстрованими як іноземне об'єднання у Республіці Хорватії та ще щонайменше у трьох інших країнах,
11. іноземці, які є членами керівних та управних органів представництв іноземних фондів і фундацій, зареєстрованих у Реєстрі представництв іноземних фундацій і фондів в Республіці Хорватії,
12. іноземці, що працюють на основі програм мобільності молоді, що здійснюється Республікою Хорватією у співпраці з іншими країнами,
13. наукові дослідники та іноземці, які працевлаштовані на  наукових, науково-викладацької або інших наукових дослідницьких  посадах у наукових установах, зареєстрованих як юридична особа,
14. учителі / викладачі - носії мови іноземних мов, лектори іноземних мов та інші викладачі, які викладають у хорватських університетах або зареєстрованих мовних школах,
15. іноземці, що працюють відповідно до міжнародного договору, за винятком договору, згаданого в статті 79 пункт 1 підпункт 2 Закону про іноземців.

ІНВЕСТОРИ. Дозвіл на перебування і роботу поза річною квотою може бути надано іноземцю, який відповідає вимогам для надання тимчасового перебування і який:
1. здійснює основні види діяльності в компанії, відповідно до статті 76 пункту 2 зазначеного закону або має частку не менше, ніж 51% у зазначеній компанії, яка:
• є носієм заходів стимулювання відповідно до положення про заохочення інвестицій, або
• здійснює стратегічні інвестиційні проекти відповідно до Положення про стратегічні інвестиційні проекти Республіки Хорватії,
2. здійснює діяльність або бере участь у реалізації проектів у  Республіці Хорватії відповідно до міжнародних угод про експертну та технічну допомогу, укладених Республікою Хорватією з Європейським Союзом, іншими країнами та міжнародними організаціями.

Наступні документи повинні бути додані до заяви про видачу дозволу на перебування і роботу поза річною квотою:

• кольорова фотографія, 35x45мм,
• копія дійсного проїзного документа,
• доказ  про медичне страхування,
• підтвердження наявності достатніх коштів на утримання,
• трудовий договір або письмове підтвердження того, що трудовий договір був укладений або будь-які інші відповідні докази про наявність роботи (за винятком  іноземців, які є самозайнятими індивідуальними підприємцями),
• доказ рівня освіти і кваліфікації (непотрібен, якщо йдеться про осіб, визначених ст. 76, п. 1 пп. 2,3,4,5,8,10,11,12 і 15 Закону про іноземців)
• документ, що підтверджує реєстрацію підприємства, філії, представництва, індивідуального підприємця, бізнесу, асоціації або установи у Республіці Хорватії (витяги з відповідних реєстрів не повинні бути видані раніше, ніж за шість місяців до подачі заяви)
• обґрунтування  щодо виправданості працевлаштування іноземця, яке містить інформацію про професійний рівень та знання іноземця, його кваліфікацію і досвід роботи, а також вказання причин, чому ця позиція не може бути заповнена фахівцями з хорватського національного ринку праці (за винятком випадків, зазначених у статті 76, пункт 1, підпункти 2, 4, 5, 6 і 13)
• інші докази, як зазначено нижче, в залежності від правових норм, на підставі яких подається заява на дозвіл на перебування і роботу,

• консульський збір відповідно до тарифу № 78.c про адміністративні збори, якщо заявка подається в дипломатичне представництво / консульської установи Республіки Хорватії, або
• гербову марку вартістю 20 кун, якщо заяву подано у Республіці Хорватії.

Якщо заява буде позитивно розглянута, іноземцеві видається біометричний дозвіл на проживання.

Якщо заяву подано у  дипломатичній місії/консульській установі, особу буде повідомлено про  те, що заяву розглянуто і по ній прийнято рішення та про необхідність прибуття до відповідного поліційного управління (відділення) для надання біометричних даних  для видачі дозволу на проживання.

До відповідного поліційного управління /відділення  іноземець повинен з’явитися та зареєструвати своє проживання у 3-денний термін з моменту в’їзду на територію Республіки Хорватії.

Адміністративний тариф: Коли заява подається у поліцейському управління/ поліцейській дільниці, іноземці повинні заплатити суму  800 кун за видачу дозволу на перебування і роботу і 240 кун  за отримання біометричного дозволу на проживання. Обидві суми повинні бути оплачені за допомогою платіжного доручення (окремо кожна сума) на рахунок державного бюджету, відповідно до реквізитів, виданих у поліційному управлінні/ відділенні.